1.001040: Thủ tục chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn.

Quyết định công bố thủ tục giải quyết công việc

TT Số/ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung văn bản Chức năng
1 3596/QĐ-NHCS 11/6/2019 V/v công bố thủ tục giải quyết công việc mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội Tải về