1.000913: Thủ tục phê duyệt điều chỉnh kỳ hạn nợ đối với người vay vốn trực tiếp không thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Quyết định công bố thủ tục giải quyết công việc

TT Số/ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung văn bản Chức năng
1 5130A/QĐ-NHCS 05/12/2016 V/v công bố thủ tục giải quyết công việc thay thế; thủ tục giải quyết công việc bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội Tải về