Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam đồng hành cùng người nghèo (QRT - 17.9.2023)