Chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum làm việc với Đoàn công tác NHCS chi nhánh tỉnh Attapue (Lào) (KRT - 8.8.2022)