Chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ (THGL - 15.12.2022)