Chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai giải ngân chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù (THGL - 11.10.2023)