Chăm lo qùa Tết cho người nghèo (VTV1 - 17h15 - 27.1.2022)