CCB Việt Nam đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế (VTV1 - 5h10 - 10/01/2020)