CCB tỉnh Phú Thọ làm giàu từ nguồn vốn chính sách (VOV1 - 27.7.2022)