CCB Hà Tĩnh làm giàu từ nguồn vốn tín dụng chính sách (VOV1 - 05/8/19)