Cặp lá yêu thương tỉnh Lào Cai (VTV1 - 10h30 - 8.10.2023)