Cặp lá yêu thương tỉnh Bình Phước (VTV1 - 10h30 - 07/01/2020)