Cặp lá yêu thương tại Hưng Yên (VTV1 - 10h30 - 03/11/19)