Cao Bằng phát động tuần lễ tiết kiệm vì người nghèo (VTV1 - 18h00 - 22.6.2022)