Cần Thơ sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 (THTPCT - 05/9/19)