Cán bộ NHCSXH tỉnh Thanh Hóa tận tâm với đồng vốn chính sách (VOV1 - 03/07/19)