Cán bộ chủ chốt phải nêu gương trong làm theo lời Bác (VTV1 - 19h - 27/4/2021)