Cách làm hay nhằm giảm nghèo bền vững (VTV1 - 9h - 24/6/2020)