Cách làm hay giảm nghèo bền vững tại TP Hồ Chí Minh (VOV1 - 20/6/2020)