Cả nước còn hơn 1,58 triệu hộ nghèo, cận nghèo (VTV1 - 12h00 - 21.2.2024)