Cà Mau hỗ trợ cơ sở giáo dục ngoài công lập (VTV9 - 7h00 - 29.6.2022)