Bình Thuận thay đổi cuộc sống nhờ chính sách giảm nghèo (VOV1 - 23/3/2021)