Bình quân mỗi năm, tỉnh Lào Cai giảm được 16% tỷ lệ hộ nghèo