Bình Dương trao cần câu giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững (VOV1 - 2.11.2022)