Bình Định ưu tiên đưa vốn ưu đãi đến đồng bào DTTS (VOV1 - 19.1.2023)