Bến Tre tăng cường chỉ đạo tín dụng chính sách xã hội (THBT - 18.11.2021)