Bàn giao nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo xã biên giới Đắc Pring, huyện Nam Giang (Quảng Nam) (QRT - 21.1.2022)