Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi họp phiên thường kỳ Quý I/2021 (PTQ - 12/4/2021)