Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Cần Thơ sơ kết quý III.2021 (THTPCT - 14.10.2021)