Bắc Ninh hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 (VOV1 - 5.9.2021)