Bắc Ninh giải ngân hơn 16 tỷ đồng hỗ trợ cho vay trả lương phục hồi sản xuất (VNews - 29/7/2021)