Bắc Giang triển khai hỗ trợ lãi suất 2% phục hồi phát triển kinh tế (BGTV - 14.6.2022)