Bắc Giang hỗ trợ sinh kế cho người nghèo (VOV1 - 18.10.2022)