Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai giải ngân cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn mua thiết bị học tập (BRT - 8.5.2022)