Chi thị 40 - Điểm tựa vững chắc trong chính sách giảm nghèo (VNews - 06/11/19)