5.000 học sinh tỉnh Quảng Bình được vay ưu đãi để mua thiết bị học tập (VOV1 - 5.5.2022)