23.000 hộ tỉnh Điện Biên vượt qua ngưỡng nghèo nhờ tín dụng chính sách (VOV1 - 13/2/2020)