19 năm đồng hành cùng hội viên phụ nữ Quảng Bình thoát nghèo (QBTV - 20.10.2021)