12 nghìn lượt lao động được nhận lương từ gói hỗ trợ 7.500 tỷ đồng (VNews - 28/7/2021)