12 nghìn lượt lao động được trả lương từ gói hỗ trợ của Chính phủ (VTV1 - 17h30 - 27/7/2021)