Hải Dương: Tăng vốn cho vay thực hiện chương trình chính sách

26/03/2018

NHCSXH tỉnh Hải Dương cho biết, năm nay, tỉnh được TW cấp 135 tỷ đồng để cho vay thực hiện các chương trình chính sách, tăng 5 tỷ đồng so với năm 2017. Toàn bộ số tiền này đã được NHCSXH tỉnh phân bổ cho NHCSXH các huyện để kịp thời giải ngân cho các hộ chính sách vay vốn ngay trong tháng 3.

Theo Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác