Nghệ An đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách

12/05/2021
(VBSP News) Thực hiện chủ trương “đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội”, cùng với nguồn vốn của Trung ương; Nghệ An quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện chuyển sang NHCSXH để bổ sung cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
nghe an

Từ vốn vay của NHCSXH, nhiều hộ gia đình mạnh dạn đầu tư trang trại phát triển kinh tế

Xã hội hóa nguồn lực
Một trong những đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn (Chỉ thị số 40) phải kể đến huyện Nghi Lộc. Giám đốc NHCSXH huyện Nghi Lộc Nguyễn Việt Hà cho biết: Trước khi có Chỉ thị số 40, Huyện ủy đã rất quan tâm đến nguồn vốn vay cho các đối tượng chính sách. Hàng năm, huyện đều chuyển 500 triệu đồng qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Riêng trong Quý I/2021, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH đạt 535 triệu đồng; trong đó, ngân sách huyện là 300 triệu đồng, ngân sách xã 235 triệu đồng. Nâng tổng số tiền ủy thác của huyện sang NHCSXH đến nay đạt trên 3 tỷ đồng.
Từ nguồn vốn này, các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện đã đầu tư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Điển hình như hộ anh Phan Thanh Bình ở khối 1, thị trấn Quán Hành, những năm qua, gia đình theo nghề mộc nhưng thiếu vốn nên không mở rộng được quy mô. Năm 2021, gia đình anh được vay 50 triệu đồng chương trình cho vay giải quyết việc làm của NHCSXH huyện để mua sắm máy móc phục vụ sản xuất. Hiện nay, cơ sở của anh Bình giải quyết việc làm cho 4 lao động, hàng tháng ngoài tiền lương cho lao động, đầu tư sản xuất, anh đều trích hơn 1 triệu đồng để trả lãi và tiết kiệm. Anh Bình chia sẻ: “Nhờ có vốn vay NHCSXH đã giúp gia đình tôi thêm nguồn lực sản xuất, tuy nhiên vẫn mong muốn ngân hàng tăng thêm vốn vay để tiếp tục đầu tư nguyên liệu phục vụ sản xuất”.
Tại huyện Thanh Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Hiền cho biết: Công tác huy động vốn tại địa phương được chuyển biến tích cực, nguồn vốn ngân sách địa phương có bước khởi đầu khá tốt, trong Quý I/2021, đã huy động được 505 triệu đồng từ ngân sách huyện, Quỹ Thanh niên lập nghiệp của Huyện đoàn và ngân sách địa phương 2 xã (Thanh Yên và Thanh Mỹ). Đồng thời, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tiền gửi thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn tăng gần 5 tỷ đồng, nguồn vốn huy động theo lãi suất thị trường tăng hơn 1 tỷ đồng.
Nguồn vốn vay đã giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác xây dựng và sửa chữa được 496 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, 32 lao động có việc làm và duy trì việc làm, 6 hộ thu nhập thấp xây nhà ở, 738 hộ nghèo, cận nghèo, hộ SXKD vùng khó khăn có vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh phát triển kinh tế…
Kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị

Mô hình nuôi tôm của anh Nguyễn Tiến Cường ở xóm 2, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu

Mô hình nuôi tôm của anh Nguyễn Tiến Cường ở xóm 2, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40 đã thật sự đi vào cuộc sống và tác động mạnh mẽ, tích cực đến hoạt động tín dụng chính sách. Nhờ đó, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm và nhận thức trong việc triển khai tín dụng chính sách. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho các chương trình tín dụng chính sách gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.
Giám đốc NHCSXH tỉnh Trần Khắc Hùng cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 40, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 29 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nhằm cụ thể hóa quy định của Đảng về lãnh đạo đối với tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện. Căn cứ vào kết quả thực hiện tại các địa phương, UBND tỉnh tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, giao chỉ tiêu cho UBND các huyện, thành, thị và đôn đốc thực hiện việc trích chuyển ngân sách hàng năm ủy thác sang NHCSXH các cấp để bổ sung cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế được triển khai và mang lại hiệu quả, tạo ra thu nhập ổn định. Điển hình như mô hình: trồng cây chanh leo cho thu nhập cao tại các xã thuộc huyện nghèo Quế Phong, Tương Dương; các dự án trồng hoa màu tại các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc; chăn nuôi đại gia súc sinh sản, lấy thịt, chăn nuôi gà đen tại huyện nghèo Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong; các dự án trồng rừng sản xuất quy mô lớn tại các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Thanh Chương; các mô hình kinh tế trang trại, cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế lớn tại các huyện Quỳ Hợp, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Yên Thành; các mô hình trồng cây công nghiệp, vùng cây nguyên liệu giá trị cao (cà phê, cao su, chè, mía…) tại các huyện Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương,…
Hay các dự án vay vốn đầu tư phát triển làng nghề truyền thống góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa địa phương như: nghề làm tương tại huyện Nam Đàn; nghề mây tre đan tại huyện Yên Thành; dệt thổ cẩm tại huyện Con Cuông; chế biến thủy, hải sản tại các huyện ven biển Cửa Lò, Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai, Diễn Châu; trồng dâu nuôi tằm thuộc các xã ven sông Lam của huyện Đô Lương,…
Tuy nhiên, nguồn lực để thực hiện một số chương trình tín dụng chính sách phục vụ cho mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của các đối tượng chính sách. Hàng năm, nguồn vốn ngân sách địa phương chiếm tỷ trọng 2% tổng nguồn vốn (trong khi bình quân cả nước chiếm 8,6%), một số địa phương chưa quan tâm đúng mức việc bố trí nguồn vốn ngân sách để ủy thác sang NHCSXH để cho vay…
Có thể khẳng định rằng, Chỉ thị số 40 đã tạo bước đột phá trong việc kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng NHCSXH hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác làm tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách dành cho người nghèo, để không ai trong số họ bị bỏ lại phía sau. Vì thế, những hạn chế cần được các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhìn nhận, khắc phục, để tiếp tục phát huy hiệu quả tín dụng chính sách xã hội.

Bài và ảnh Thu Huyền

Các tin bài khác