Hộ nghèo được vay vốn, tạo việc làm, tăng thu nhập

24/02/2019
(VBSP News) Kết thúc năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ) đều giảm mạnh. Có được kết quả tích cực đó có sự đóng góp lớn của các chương trình tín dụng ưu đãi từ NHCSXH.
Nhiều hộ dân xã Hiền Quan phát triển nghề thu mua, sơ chế lạc, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập

Nhiều hộ dân xã Hiền Quan phát triển nghề thu mua, sơ chế lạc, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập

Xây dựng mô hình từ vốn vay

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, đã tập trung mọi nguồn lực để đề ra những giải pháp thiết thực, có hiệu quả trong vận động người dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo điều kiện tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để giảm nghèo bền vững.

Gia đình anh Hà Xuân Hồng ở khu 10 là một hộ đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo trong năm 2018. Anh Hồng cho biết: “Trước đây, hoàn cảnh gia đình tôi gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất. Thực hiện chương trình giảm nghèo của địa phương, gia đình tôi đã được tham gia các buổi tập huấn kỹ thuật do các đoàn thể phối hợp tổ chức, đồng thời được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi từ NHCSXH”.

Được vay vốn, anh Hồng đã dùng mua bò, lợn, gà về chăn nuôi. Nhờ có sự chủ động trong phát triển kinh tế gia đình, đến nay, ngoài việc trồng lúa, gia đình còn tập trung phát triển chăn nuôi lợn thịt và nuôi bò sinh sản kết hợp nuôi gà. Cuối năm 2018, gia đình đã đủ điều kiện thoát nghèo.

Không chỉ gia đình anh Hà Xuân Hồng, trên địa bàn xã Hiền Quan trong năm 2018 đã có nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên khấm khá. Các hộ nghèo, cận nghèo đã sử dụng vốn vay ưu đãi từ NHCSXH đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, phát triển, mở rộng các ngành nghề, dịch vụ nông thôn. Nhờ sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả nên các hộ đã tạo được việc làm, tăng thu nhập…

Gắn với hoạt động khuyến nông

Ông Bùi Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Hiền Quan cho biết: “Những năm trước đây, xã đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác khuyến nông, tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT trong chăn nuôi trồng trọt. Hoạt động tập huấn, công tác khuyến nông góp phần giúp nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Hoạt động khuyến nông giúp dân nắm bắt kỹ thuật, tự tin sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập…”.

Khẳng định về kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo, ông Bùi Văn Thanh cũng thẳng thắn chia sẻ, hiệu quả giảm nghèo chưa được như mong muốn. Nguyên nhân là người dân vẫn còn lúng túng trong cách lựa chọn hướng đầu tư, chưa biết cách vận dụng kỹ thuật và vốn vào sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp trên địa bàn còn manh mún, nhỏ lẻ. Việc mạnh dạn đầu tư, liên kết với nhau để sản xuất hàng hóa nông sản chưa thành phong trào rộng khắp.

Năm 2019, để làm tốt công tác giảm nghèo, Đảng ủy, chính quyền xã Hiền Quan đã vào cuộc triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Xã chú trọng công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về công tác giảm nghèo, qua đó khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Bên cạnh đó, Hiền Quan chú trọng lồng ghép các chương trình, dự án của tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; quan tâm, tạo điều kiện về thủ tục hành chính cho nhân dân vay vốn, trong đó có nguồn vốn từ các chương trình tín dụng của NHCSXH để đầu tư mở rộng sản xuất phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đặc biệt là hộ nghèo.

Việc cho vay vốn ưu đãi tiếp tục gắn với công tác khuyến nông, mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT chăn nuôi, trồng trọt nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân, tích cực lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Bài và ảnh Hoàng Hương

Các tin bài khác