Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

08/01/2017
(VBSP News) “Trong thời gian tới, chi nhánh NHCSXH tỉnh Cao Bằng nói chung, Phòng giao dịch huyện Bảo Lâm nói riêng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tăng cường kiểm tra giám sát; củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đặc biệt là hoạt động tại Điểm giao dịch xã,...”, đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc tại buổi làm việc với Lãnh đạo chi nhánh tỉnh Cao Bằng và tập thể Phòng giao dịch huyện Bảo Lâm vào sáng ngày 08/1/2017.
Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Triển khai công tác tín dụng chính sách tại vùng đồng bằng đã khó, làm tín dụng chính sách tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn lại càng khó khăn rất nhiều lần. Tuy nhiên, thời gian qua NHCSXH tỉnh Cao Bằng đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt là hộ đồng bào DTTS tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ một cách kịp thời, hiệu quả để đầu tư vào SXKD, từng bước vượt nghèo, ổn định cuộc sống.

Báo cáo nhanh tại buổi làm việc, Giám đốc NHCSXH tỉnh Cao Bằng, Dương Tiến Thanh cho biết, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đến hết năm 2016 đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2015. Trong năm 2016 đã có 24.112 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, góp phần giúp 2.614 hộ thoát nghèo và cận nghèo; thu hút 935 người lao động có việc làm; 187 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; xây dựng mới và cải tạo sửa chữa được 2.313 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 191 hộ được vay vốn sửa chữa và xây mới nhà theo Quyết định 33 của Chính phủ,..

Đối với huyện Bảo Lâm - một huyện có đông đồng bào dân tộc nhất, nghèo nhất, xa xôi nhất và hẻo lánh nhất trong cả nước, NHCSXH cũng đã cho vay được trên 200 tỷ đồng, với hơn 8.000 hộ vay.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã biểu dương, ghi nhận những kết quả nỗ lực đạt được của NHCSXH tỉnh Cao Bằng và Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bảo Lâm. Tổng Giám đốc đề nghị thời gian tới chi nhánh NHCSXH tỉnh Cao Bằng nói chung, Phòng giao dịch huyện Bảo Lâm nói riêng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tăng cường kiểm tra giám sát; củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đặc biệt là hoạt động tại Điểm giao dịch xã; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương dành một phần ngân sách địa phương chuyển sang để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách; thường xuyên kiểm tra các buổi giao dịch tại xã nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những tồn tại, vướng mắc; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ và làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn để đồng bào DTTS hiểu, sử dụng đồng vốn ưu đãi hiệu quả.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc cũng đã tham gia Đoàn công tác tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp đến xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm để thăm hỏi, tìm hiểu đời sống người dân trên địa bàn xã; kiểm tra các thông tin liên quan đến các chương trình tín dụng chính sách xã hội, hộ vay vốn trên địa bàn.

Trần Trúc Quỳnh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác