19 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn giảm nghèo

14/02/2014
Chia sẻ
Chiều 13/2/2014, tại Hà Nội, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với NHCSXH về việc thực hiện chính sách, pháp luật giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2012.

Tham dự buổi làm việc về phía Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội - Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát và các thành viên, chuyên viên thuộc Văn phòng Quốc hội.

Về phía NHCSXH có đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc; đồng chí Lê Ngọc Bảo, Ủy viên HĐQT - Trưởng Ban kiểm soát cùng các đồng chí Phó Tổng giám đốc, đại diện Đảng ủy, Công đoàn và các Ban chuyên một nghiệp vụ tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT và Sở giao dịch.

Theo báo cáo của NHCSXH, từ năm 2005 - 2012, đã có gần 19 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, góp phần giúp gần 2,4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho gần 8 triệu lao động; hơn 92.000 lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài… Ngân hàng cũng xây dựng trên 4,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, gần 484.000 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, trên 73.000 căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long…

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các chương trình tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách của NHCSXH còn gặp nhiều khó khăn như: Một số chương trình tín dụng mới được ban hành nhưng chưa được bố trí vốn kịp thời để thực hiện; hiệu quả phối hợp giữa các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ của các tổ chức Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội với hoạt động tín dụng của NHCSXH chưa cao…

NHCSXH cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cân đối, bố trí bổ sung nguồn vốn cấp từ ngân sách Nhà nước, nguồn vốn vay dài hạn, lãi suất thấp cho NHCSXH, nhằm từng bước điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn tín dụng của NHCSXH phù hợp với tính chất của tín dụng chính sách chủ yếu cho vay trung và dài hạn, giảm dần cấp bù của ngân sách Nhà nước, nâng cao năng lực tài chính và tăng tính tự chủ trong hoạt động của NHCSXH, để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; chỉ đạo điều tra, rà soát, thống kê xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác để tạo điều kiện cho các đối tượng này được kịp thời vay vốn ưu đãi tại NHCSXH

Bản in Bản in

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác