- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn và Điểm giao dịch xã

Posted By Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông On 29/06/2021 @ 4:52 chiều In Ngân hàng số - Digital Banking,Tin mới cập nhật | Comments Disabled

6X0A2374a [4]

Quang cảnh nghiệm thu

Trong xu thế nền Cách mạng công nghiệp 4.0, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng là yêu cầu cấp thiết, là bước đi kịp thời, phù hợp trong giai đoạn công nghệ số hiện nay. NHCSXH đã và đang từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động phục vụ hiệu quả, thiết thực nhu cầu của khách hàng như: Triển khai phần mềm ứng dụng Core Banking với Intellect Offline hỗ trợ giao dịch tại Điểm giao dịch xã; thu nợ, thu lãi thông qua tài khoản tiền gửi thanh toán…
Tuy nhiên, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn tại Điểm giao dịch xã vẫn còn thực hiện thủ công với nhiều loại giấy tờ, tốn kém trong khâu in ấn, việc ghi chép và lưu trữ giấy tờ của Tổ trưởng còn nhiều khó khăn, thời gian giao dịch giữa Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn với NHCSXH tại Điểm giao dịch còn dài.
Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài “Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn và Điểm giao dịch xã” được nhóm nghiên cứu đưa ra nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, tăng tính minh bạch, hạn chế rủi ro đối với khách hàng và NHCSXH, giảm thiểu thời gian giao dịch, nâng cao năng suất lao động, tăng cường cải thiện sự tiếp cận tới các dịch vụ tài chính toàn diện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Ghi nhận và đánh giá cao những nội mà nhóm nghiên cứu đề tài trình bày, Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Văn Thuận - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cho biết: Đề tài là một công trình khoa học độc lập, có tính ứng dụng cao vào thực tiễn, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của NHCSXH, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến các thành viên nhằm hoàn thiện các giải pháp, quy trình thực hiện để Đề tài phát huy hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn.
Với những nghiên cứu rất có ý nghĩa và phù hợp với tình hình phát triển NHCSXH, đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Giỏi.


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/ung-dung-cong-nghe-thong-tin-nham-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-to-tiet-kiem-va-vay-von-va-diem-giao-dich-xa.html

URLs in this post:

[1] Nghiệm thu đề tài “Giải pháp phát triển chương trình tín dụng đối với HSSV của NHCSXH trong giai đoạn mới”: https://vbsp.org.vn/nghiem-thu-de-tai-giai-phap-phat-trien-chuong-trinh-tin-dung-doi-voi-hssv-cua-nhcsxh-trong-giai-doan-moi.html

[2] Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý lưu trữ, tra cứu văn bản chế độ nghiệp vụ NHCSXH”: https://vbsp.org.vn/nghiem-thu-de-tai-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-quan-ly-luu-tru-tra-cuu-van-ban-che-do-nghiep-vu-nhcsxh.html

[3] Nghiệm thu đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH”: https://vbsp.org.vn/nghiem-thu-de-tai-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-xu-ly-no-bi-rui-ro-tai-nhcsxh.html

[4] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/06/6X0A2374a.jpg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.