- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 3 theo Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Posted By Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông On 31/03/2022 @ 9:09 sáng In Công tác Đảng,Tin nổi bật | Comments Disabled

6 [4]

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu NHCSXHTW

Tham dự Điểm cầu chính tại trụ sở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Đức Phong và Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng Lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối và báo cáo viên, cán bộ, chuyên viên Cơ quan Đảng uỷ Khối.
Tại điểm cầu trụ sở NHCSXH có đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH và các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ NHCSXHTW, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy NHCSXHTW với tổng số 28 người.
Hội nghị diễn ra với hai chuyên đề “Những định hướng, chính sách, giải pháp phục hồi kinh tế theo phương chậm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” và “Hội nhập kinh tế quốc tế với các hiệp định thương mại tự do, hiệp định hợp tác mới - cơ hội và thách thức đặt ra đối với doanh nghiệp Nhà nước; tác động của tình hình thế giới hiện nay đến kinh tế Việt Nam” và phần thảo luận của những đại biểu tham dự.


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/hoi-nghi-boi-duong-cap-nhat-kien-thuc-cho-doi-tuong-3-theo-quy-dinh-164-qdtw-cua-bo-chinh-tri.html

URLs in this post:

[1] Đảng bộ NHCSXHTW tổ chức Hội nghị “Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”: https://vbsp.org.vn/dang-bo-nhcsxhtw-to-chuc-hoi-nghi-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-ket-luan-quy-dinh-cua-hoi-nghi-lan-thu-tu-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii.html

[2] Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021: Tiếp mạch nguồn “văn hoá soi đường cho quốc dân đi”: https://vbsp.org.vn/hoi-nghi-van-hoa-toan-quoc-nam-2021-tiep-mach-nguon-van-hoa-soi-duong-cho-quoc-dan-di.html

[3] Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW, nhiệm kỳ 2020 - 2025: https://vbsp.org.vn/hoi-nghi-lan-thu-8-ban-chap-hanh-dang-bo-nhcsxh-tw-nhiem-ky-2020-2025.html

[4] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2022/03/6.jpg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.