- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Chủ động đầu tư vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Posted By Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông On 31/05/2021 @ 9:27 chiều In Tin mới cập nhật | Comments Disabled

bac lieu [4]

Người dân huyện Hồng Dân nhận vốn vay ưu đãi tại Điểm giao dịch tại xã Ninh Quới
                                                                                                                       Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021

Đến hết ngày 30/4/2021, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của NHCSXH huyện Hồng Dân đạt hơn 363,5 tỷ đồng với trên 12.540 hộ vay vốn, dư nợ bình quân đạt gần 29 triệu đồng/hộ/năm. Bên cạnh đó, chất lượng hoạt động tín dụng quý 1/2021 trong toàn huyện đạt loại tốt.

Xác định việc thực hiện phương án củng cố là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xuyên suốt, NHCSXH huyện Hồng Dân đã chỉ đạo cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn, khi kết thúc ngày giao dịch phải báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu phương án cho Chủ tịch UBND xã biết để có chỉ đạo cụ thể đối với từng chỉ tiêu của tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, từng Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Thời gian tới, NHCSXH huyện Hồng Dân tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị định 78 của Chính phủ trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện tín dụng chính sách. Đồng thời, tiếp tục duy trì thực hiện trực giao dịch xã theo đúng lịch trực cố định hàng tháng đảm bảo an toàn trong mùa dịch, đúng quy định. Tập trung tuyên truyền thực hiện công tác huy động tiền gửi tiết kiệm cả về huy động tiền gửi của tổ chức dân cư và tiền gửi của tổ viên thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổ chức triển khai thực hiện đề án, phương án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng giai đoạn 2021 - 2023 tại các xã, thị trấn và toàn huyện.


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/chu-dong-dau-tu-von-cho-ho-ngheo-va-cac-doi-tuong-chinh-sach-khac.html

URLs in this post:

[1] Mô hình Điểm giao dịch xã kiểu mẫu: Góp phần quản lý tốt nguồn vốn tín dụng ưu đãi: https://vbsp.org.vn/mo-hinh-diem-giao-dich-xa-kieu-mau-gop-phan-quan-ly-tot-nguon-von-tin-dung-uu-dai.html

[2] Thành phố Bạc Liêu nâng cao chất lượng chất lượng tín dụng chính sách: https://vbsp.org.vn/thanh-pho-bac-lieu-nang-cao-chat-luong-chat-luong-tin-dung-chinh-sach.html

[3] Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách ngày càng nâng cao: https://vbsp.org.vn/chat-luong-hoat-dong-tin-dung-chinh-sach-ngay-cang-nang-cao.html

[4] Image: https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2021/05/bac-lieu.jpg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.