- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhiệm vụ then chốt

Posted By Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông On 15/10/2015 @ 3:11 chiều In Công tác Đảng,Tin nổi bật | No Comments

Đại hội đã dân chủ, sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II gồm 46 ủy viên (danh sách chi tiết) [2]. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc đã trúng cử vào Ban Chấp hành.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội (Trong ảnh: Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc thứ 3 từ trái qua, hàng thứ hai) [3]

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội (Trong ảnh: Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc thứ 3 từ trái qua, hàng thứ hai)

Tại phiên họp thứ Nhất, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 15 đồng chí, bầu Bí thư và 3 Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng - Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW nhiệm kỳ 2010 - 2015 được tín nhiệm cao bầu tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các đồng chí được Đại hội và Ban Chấp hành khóa mới bầu đều là những đảng viên tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, trí tuệ, uy tín, năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, tính kế thừa, cơ bản bảo đảm yêu cầu về cơ cấu, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 27 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhiệm vụ then chốt, trong đó tập trung thực hiện thành công các mục tiêu đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chú trọng nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức cơ quan quản lý Nhà nước để tách bạch chức năng quản lý Nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước.


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/tap-trung-thuc-hien-5-nhiem-vu-trong-tam-va-4-nhiem-vu-then-chot-3.html

URLs in this post:

[1] Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW lần thứ II: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”: https://vbsp.org.vn/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-khoi-doanh-nghiep-tw-lan-thu-ii-doan-ket-dan-chu-sang-tao-hoi-nhap-phat-trien.html

[2] (danh sách chi tiết): http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2015/10/Danh-s%C3%A1ch-Ban-Ch%E1%BA%A5p-h%C3%A0nh-%C4%90%E1%BA%A3ng-b%E1%BB%99-Kh%E1%BB%91i-Doanh-nghi%E1%BB%87p-TW-Kh%C3%B3a-II.doc

[3] Image: http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2015/10/a2_57642.jpg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.