- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Kết nạp Đảng viên mới

Posted By On 28/03/2014 @ 8:35 chiều In Công tác Đảng | No Comments

Kết nạp Đảng viên mới [3]

Trải qua một thời gian dài phấn đấu và trưởng thành, đồng chí Ngô Thị Bích Hường và Ngô Anh Phương đã tự khẳng định được bản thân, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác với lối sống lành mạnh, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Thường vụ Đảng ủy NHCSXH Trung ương, đồng chí Lê Thị Hạ - Bí thư Chi bộ Văn phòng (bên phải) đã công bố và trao Quyết định cho đảng viên mới [4]

Thừa ủy quyền của Thường vụ Đảng ủy NHCSXH Trung ương, đồng chí Lê Thị Hạ - Bí thư Chi bộ Văn phòng (bên phải) đã công bố và trao Quyết định cho đảng viên mới [5]

Thừa ủy quyền của Thường vụ Đảng ủy NHCSXH Trung ương, đồng chí Lê Thị Hạ - Bí thư Chi bộ Văn phòng (bên phải) đã công bố và trao Quyết định cho đảng viên mới

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đồng chí Lê Thị Hạ - Bí thư Chi bộ Văn phòng đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới; đồng thời giao nhiệm vụ cho đảng viên mới tích cực học tập rèn luyện để thể hiện tính tiên phong của người đảng viên, nâng cao trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, có lối sống lành mạnh, xứng đáng với trách nhiệm của một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lê Ngọc Bảo phát biểu chỉ đạo [6]

Đồng chí Lê Ngọc Bảo phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi Lễ kết nạp đảng viên mới, đồng chí Lê Ngọc Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Ủy viên HĐQT - Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH đã chúc mừng Chi bộ Văn phòng có thêm đảng viên mới. Bên cạnh đó yêu cầu đảng viên mới nắm bắt ngay các Nghị quyết của Đảng; đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập để nâng cao nhận thức chính trị và chuyên môn, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Các đại biểu chúc mừng đảng viên mới [7]

Các đại biểu chúc mừng đảng viên mới [8]

Các đại biểu chúc mừng đảng viên mới


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/ket-nap-dang-vien-moi-6.html

URLs in this post:

[1] Chi bộ Ban Kế hoạch nguồn vốn kết nạp đảng viên mới: https://vbsp.org.vn/chi-bo-ban-ke-hoach-nguon-von-ket-nap-dang-vien-moi.html

[2] Trung tâm Đào tạo, Ban Kế toán và Quản lý tài chính NHCSXH kết nạp đảng viên mới: https://vbsp.org.vn/trung-tam-dao-tao-ban-ke-toan-va-quan-ly-tai-chinh-nhcsxh-ket-nap-dang-vien-moi.html

[3] Image: http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2014/03/IMG_2456.jpg

[4] Image: http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2014/03/IMG_2462.jpg

[5] Image: http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2014/03/IMG_2479.jpg

[6] Image: http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2014/03/IMG_2494.jpg

[7] Image: http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2014/03/IMG_2506.jpg

[8] Image: http://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2014/03/IMG_2509.jpg

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.